ΩΡΩΠΙΩΤΗΣ - Η Διαδικτυακή Πύλη για τον Ωρωπό

Ωρωπολόγιο

Ωρωπιώτης στο Facebook

Ωρωπιώτης


Ευχαριστώ, όλους τους νέους και παλιούς φίλους για την παρακολούθηση.
 Ζητώ συγγνώμη, που δεν δημοσιεύω συχνά  στο μπλογκ (σας γλυτώνω έτσι, ίσως, από τον κόπο ερμηνείας)
Εδώ, θα βρείτε λίγες αναρτήσεις μας,
Οι καθημερινές μας αναρτήσεις γίνονται στο http://oropiotis.gr/
Η τοποθεσία του αρχείου ροής είναι http://oropiotis.gr/oropologio?format=feed&type=rss
σας ξανα-μανα-ευχαριστώ

ΩρωπιώτηςΜε σεβασμό στον υποψήφιο!

Με σεβασμό στον υποψήφιο!

OROPIOTIS TV